Program

Program

Lørd. d. 7/4-2018

10:00: Adgang for artister/vendors
10:30: Con'en åbnes for gæster og dukkeregistrering begynder
11:30: Velkomst i Sales Area + annoncering af tegnekonkurrence +
raffle-forklaring
13:00: Face-up konkurrence
15:00: Doll Care Workshop ved Anne Aabenhuus
16:30: Tegnekonkurrence slut
17:00: BJD Nostalgi panel ved Kei Abdene
18:00: Doll Making panel ved Hasel Aesthetics
19:00: Dommervotering for udstillingskonkurrencen begynder.
Dukkerne SKAL være i udstillingssalen mellem 19-20 for dommernes
votering. Udstillingssalen er lukket i dette tidsrum.
20-22:00: Stemmesedler kan afleveres hos udstillingskomitéen.
22:00: Salene lukkes
23:00: Con'en lukkes officielt.
24:00: Nattevagt starter.

Sønd. d. 8/4-2018

9:00: Con'en åbnes igen.
10:00: Oplæg om foreningen ved Gabriel Kielland-Brandt
12:00: Præmieoverrækkelse begynder.*
Rækkefølge:
Fotokonkurrence
Faceup-konkurrence
Tegnekonkurrence
Udstillingskonkurrence
Raffle
15:30: Afslutning i Lounge 1
16:00: Con'en lukker.
*Du skal være til stede for at modtage din præmie ellers går
den til den næste i rækken

Mulige ændringer undervejs op til arrangementet.


Vendors

Snow's Bestiary.

Hasel's Aesthetics.

Promo

Lorem ipsum.

Jointed Hearts.

Dollpamm.