Regler

- fordi regler er vigtige

For at sikre at vi alle har en fantastisk con er der her nogle regler der skal overholdes. Udover dansk lovgivning er reglerne her skrevet så de dækker alle områder. Hvis du er i tvivl, så spørg en medhjælper.

 1. Aldersgrænsen på con'en er 13 år. Hvis du er under 13 år kan du ikke deltage undtagen lørdag mellem 12 og 16 i selskab med en voksen (18-årig) til billetpris for vores teaser billetter.

 2. Rør ikke ved nogen dukker med mindre du har tilladelse fra ejeren. Uanset om der er skilte eller ej, rør ikke ved dukkerne i f.eks. udstillingssalen eller workshop-rummet. Acceptér et nej hvis ejeren ikke vil have dukkerne skal røres.

 3. Følg alle beskeder fra arrangører og medhjælpere så vel som skilte til dele af con-området hvor der ikke er adgang under con'en. Bliv i områderne hvor det er tilladt og lad ellers resten af bygningen være.

 4. Opfør dig som du vil have andre skal opføre sig overfor dig. Hvis respekt og accepter at andres smag i dukker måske ikke er din egen. Der er plads til alle. Vi er ikke ansvarlige for konflikter mellem vores gæster.
 5. Recasts er ikke tilladt. Indlysende nok. Ingen recasts må medbringes eller fremvises på billeder eller på anden vis præsenteres. Der er absolut nultolerance. Kopivarer er ulovlige og du bliver bortvist fra con'en hvis du ikke følger denne anmærkning.

 6. Alkohol er ikke tilladt på con'en. Hvis du er synligt påvirket af alkohol eller stoffer er du banned fra con'en. Besiddelse af rusmidler, hærværk eller andre kriminelle handlinger vil blive anmeldt til politiet.
 7. I salgssalen kan du sælge hvad du vil, om det er dukke tilbehør, sko, tøj eller kunst. Vi er ikke ansvarlige for uautoriseret salg af fan art.

 8. Husk du må ikke videresælge andres kunstværker, og hvis du sælger pornografisk materiale skal det være markeret som 18+ og dækket til da der kan være mindreårige til stede på con'en.

 9. Privat salg på con'en! Det er ikke tilladt at sælge secondhand items udenfor salgssalen. Forudaftalte handler eller salg hvor I mødes og udveksler penge må ikke ske hvis det indbefatter penge. På con'en er autoriseret salg tilladt, dvs. kun sælgere og bod-ansvarlige har tilladelse til at sælge ting på con'en. "Hvis du har noget du gerne vil sælge skal du derfor enten have et salgs bord eller indlevere det til Bring'N'Buy, eller gå helt udenfor con'ens område." Du må aflevere en vare hvis pengene er blevet overført før con'ens start.
 10. Ingen mad i salgsområdet eller udstillingssalen (med mindre du er sælger/medhjælper). Drikkevarer tilladt i passende afstand af dukkerne.

 11. Det er på eget ansvar at deltage. Skader på dukker og lignende er ikke dækket af os eller vores forsikring. Hvis en mindreårig gør skade på en dukke eller con'ens inventar, er deres værge ansvarlige for at dække omkostningerne.

 12. Ved at deltage i con'en, accepterer du at du kan fremstå på promotionbilleder for con'en, den danske BJD forening og andre lignende events som foreningen er vært for.

 13. Det er tilladt at tage billeder til personligt brug under con'en og dele på sociale medier, så længe indholdet ikke er stødende.

 14. Når du køber din billet er det indforstået at du har læst og følger reglerne beskrevet ovenfor.